اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

احضار شبانه سفرای هلند دانمارک کاردار انگلیس

احضار شبانه سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس در پی حمله تروریستی اهواز

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: سفرای هلند و دانمارک و کاردار مو...ایران سفرای هلند،دانمارک و کاردار انگلیس را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
بهرام قاسمی گفت: سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت ان...ایران سفرای هلند،دانمارک و کاردار انگلیس را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
بهرام قاسمی گفت: سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت ان...احضار شبانه سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کارد...احضار سفرای هلند دانمارک و کاردار انگلیس

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دا...احضار سفرای هلند، دانمارک و کاردار انگلیس به وزارت امورخارجه

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار...سفرای هلند، دانمارک و کاردار انگلیس به وزارت امورخارجه احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار...سفرای هلند، دانمارک و کاردار انگلیس به وزارت امورخارجه احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار...احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت خارجه

درخواست حذف اطلاعات
سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در ...احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس وزارت امور خارجه

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کارد...سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: سفرای هلند و دانمارک و کاردار م...احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت خارجه

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار...احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس در پی حمله تروریستی اهواز| اعتراض ایران به اروپ

درخواست حذف اطلاعات
بهرام قاسمی گفت: سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه احضار شدند. همچنین ضمن اعتراض شدید ایران نسبت به اقامت برخی اعضای این گرو...سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غ...احضار شبانه سفرای سه کشور در پی حمله اهواز

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: سفرای هلند و دانمارک و کاردار مو...سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس درتهران ، در اعتراض به اقام...احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس به وزارت امور خارجه

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفرای هلند و دانمار...سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس درتهران ، در اعتراض به اقامت برخی اعضای گروهک...سفیران هلند، دانمارک و انگلیس احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس درتهران ، در اعتراض به اقامت برخی اعضای گروهک...قاسمی: سفرای هلند، دانمارک و کاردار انگلیس به وزارت امورخارجه احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفرای سه...سفیران هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت خارجه احضار شدند

درخواست حذف اطلاعات
در اعتراض به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مسئول حمله تروریستی اهواز در هلند، دان...ترکیه کاردار هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
پس از رأی پارلمان هلند در خصوص به رسمیت شناختن کشتار ارام...وزارت خارجه دانمارک کاردار ترکیه را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
در پی تهدیدات علیه اتباع ترکیه ای مخالف سیاست های ا...ترکیه کاردار هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خارجه ترکیه، کاردار سفارت هلند را در پی تصویب طرحی در پا...ترکیه کاردار هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خارجه ترکیه، کاردار سفارت هلند را در پی تصویب طرحی در پا...ترکیه، کاردار هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به اقدام پارلمان هلند در به ...ترکیه کاردار هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: آنکارا کاردار سفارت هلند در ترکیه را برای ارائه ...کاردار سفارت هلند در ترکیه احضار شد

درخواست حذف اطلاعات
در پی به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه در پارلمان هلند، وزارت خارجه ترکیه ...ترکیه کاردار هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه از احضار...وزارت خارجه ترکیه بار دیگر کاردار هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه برای سومی...ترکیه کاردار سفارت هلند را احضار کرد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت خارجه ترکیه کاردار سفار...کاردار سفارت هلند در آنکارا احضار شد

درخواست حذف اطلاعات
مقامات ترکیه کاردار سفارت هلند در آنک...نرسیدن به آرزوها به خاطر عدل خداوند!

درخواست حذف اطلاعات
با سلام. من تازه تو این سایت عضو شدم و این اولین سوالیه که اینجا مطرح می ک...