اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تا46

آمارهای متناقض از تعداد کاربران اینترنت : 11 تا46 میلیون نفر!

درخواست حذف اطلاعات
آمارهای متناقض از تعداد کاربران اینترنت : 11 تا46 میلیون نفر!استارت آپ ها بر اساس کدام آمارها برای ورود به بازار برنامه ریزی کنند؟بر اساس سند چشم انداز، ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، خاور...آمارهای متناقض از تعداد کاربران اینترنت : 11 تا46 میلیون نفر!

درخواست حذف اطلاعات
آمارهای متناقض از تعداد کاربران اینترنت : 11 تا46 میلیون نفر!استارت آپ ها بر اساس کدام آمارها برای ورود به بازار برنامه ریزی کنند؟بر اساس سند چشم انداز، ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، خاور...