اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تهران در هوای سالم نمودار

تداوم هوای سالم در تعطیلات تهران+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای تهران، امر...تداوم هوای سالم در تهران+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای تهران، امر...تداوم هوای سالم در تهران+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای تهران «سالم» است+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای تهران سالم است + نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای تهران سالم است+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای تهران، امر...هوای تهران سالم است+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای تهران سالم است + نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای سالم بعد از 5 روز به تهران بازگشت+نمودار

درخواست حذف اطلاعات
بارش برف و باران در شب گذشته بعد از 5 روز...هوای سالم در ریه تهرانی ها + نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای سالم در ریه تهرانی ها+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...استمرار هوای سالم در پایتخت + نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...استمرار هوای سالم در پایتخت+نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای تهران، امر...هوای تهران همچنان سالم است+نمودار

درخواست حذف اطلاعات
غلظت آلاینده های هوای تهران نسبت به روز گذشته 14 واحد...هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت +نمودار

درخواست حذف اطلاعات
کیفیت هوای تهران هم اکنون با ش...هوای تهران هم چنان در وضعیت سالم+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای تهران، امر...هوای تهران هم چنان در وضعیت سالم+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...کیفیت هوای تهران سالم است+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...نمودار/کیفیت هوای تهران «سالم» است

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهرا...تهرانی ها امروز هوای سالم تنفس می کنند+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...امروز ریه تهرانی ها هوای سالم تنفس می کند+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای تهران، امر...شاخص آلودگی هوای تهران افزایش یافت/ هوا هم چنان در وضعیت «سالم» + نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای تهران سالم است + نمودار

درخواست حذف اطلاعات
مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای...هوای تهران روی مرز آلودگی+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم و در آستانه ...نمودار/هوای تهران در وضعیت سالم قرار دارد

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهرا...هوای پاک تهران دوام نیاورد+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای تهران، امر...باد هوای تهران را سالم کرد +نمودار

درخواست حذف اطلاعات
در بررسی شاخص های یک هفته اخیر مشخص شده که هوای تهران ...غلظت آلاینده های هوای تهران افزایش یافت + نمودار

درخواست حذف اطلاعات
شاخص کیفیت هوای امروز تهرا...هوای تهران «سالم» است+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، امروز (دوشنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 84 قرار گرفته است. شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته سه واحد افزایش داشته است و هوا هم چن...نمودار/تداوم هوای سالم در تهران

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، امروز (چهارشنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 70 قرار گرفته است. شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته پنج واحد کاهش داشته است و هم چنا...نمودار/استمرار هوای سالم در تهران

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، امروز (یک شنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 81 قرار گرفته است. شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته 5 واحد افزایش داشته است و هوا هم چن...نمودار/هوای تهران «سالم» است

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، امروز (سه شنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 67 قرار گرفته است. شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته 10 واحد کاهش داشته است و هوا هم چنا...نمودار/کیفیت هوای تهران «سالم» است

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، امروز (شنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 77 قرار گرفته است. شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته 2 واحد افزایش داشته است و هوا هم چنا...هوای تهران در وضعیت سالم+ نمودار

درخواست حذف اطلاعات
سلامت نیوز:شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، امروز (شنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 76 قرار گرفته است. شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته 8 واحد کاهش داشته است و هوا هم چنان ...قیمت و زمان عرضه amd ryzen 7 1800x و 1700x مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات
بالاخره یک منبع قابل اعتماد قیمت و زمان عرضه دست کم دو مدل از پردازنده های amd ryzen را افشا کرد. اخیراً فروشگاه amazon صفحات اختصاصی برای دو پردازنده ryzen 7 1800x و ryzen 7 1700x ایجاد نموده که البته ه...