اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...





پارسینه

پارسینه مجرم شناخته شد

درخواست حذف اطلاعات




هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، مدیر مسئول سایت خبری پارسینه را مجرم شن...



سایت پارسینه مجرم شناخته شد/ موکول شدن رسیدگی به پرونده روزنامه ایران به آینده

درخواست حذف اطلاعات




کسائیان سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: سایت پارسین...



سایت پارسینه مجرم شناخته شد

درخواست حذف اطلاعات




ایلنا نوشت: جلسه رسیدگی به پرونده سایت پارسینه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. علی اکبر کساییان در مورد پرونده های مطروحه در دادگاه مطبوعات که به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد،گفت: سایت پارسینه به اتهام ن...